Egen organisasjon

Om Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Fra 3. februar 2012 har Kunsthøgkolen i Bergen skiftet navn til Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Mer om dette finner du her

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en av de to selvstendige nasjonale institusjonene som tilbyr høyere utdanning innen visuell kunst og design (den andre er Kunsthøgskolen i Oslo).

Vi tilbyr høyeste utdanning i Norge på feltene kunst og design, skal sikre at utdanningen er basert på det fremste innen kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og erfaringskunnskap, driver kunst- og designfaglig utviklingsarbeid og forskning, formidler kunnskap om virksomheten, arbeider for å spre forståelse for kunst og design og er aktiv i debatten om hvilken rolle kunst og design spiller i dagens og fremtidens samfunn og gir eller organiserer tilbud om etter- og videreutdanning.

 KHiB tilbyr treårige bachelorstudier* og toårige masterstudier** innen kunst eller design. Etterutdanningstilbud er under utvikling. KHiB er også operatør for "Nasjonalt stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU)" som er stipendiatprogram på doktorgradsnivå***.

 KHiB har ca.300 studenter og ca. 100 ansatte.

Både studenter og stab bidrar til et internasjonalt miljø. Over halvparten av den faglige staben har høyere kompetanse (professor/førsteamanuensis). Alle faglige nyansettelser er på åremål.

Laster...