Utskriftsvennlig versjon

Saksbehandling og arkivorganisering

En del informasjon vil finnes både i Arkivfaglig utdyping og Arkivorganisering. Dette for å sikre at relevant informasjon når bruker, når venstremenyen benyttes til direkte inngang.

Høgskolen er etter arkivloven forpliktet til å ta vare på sine arkiver, og til å holde dem tilgjengelig for innsyn i samtid og ettertid. Dette gjelder både for papirbaserte og elektroniske arkiv. I arkivforskriften § 5-1 er følgende bestemt:

"Arkiv som ikkje lenger er i bruk for administrative formål (eldre arkiv), og arkiv etter organ som er nedlagde eller har avslutta verksemda si (avslutta arkiv), skal avleverast til arkivdepot.

Riksarkivet (for elektroniske fagsystemer) og Statsarkivene er arkivdepot for høgskolene.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen har innførte i november 2014 det elektroniske arkivet Public 360. Vi har også en del elektroniske systemer/databaser som benyttes i saksbehandling, disse vil bli integrert i Public 360 etter hvert.

Noen arkivdeler av KHiBs arkiv er valgt plassert for seg selv; f.eks. personalmapper.

De spesifikke rutinene for hver enhet finner du her

Rutiner for innsyn finner du her

Vi jobber med å innføre sikker digital postkasse - SDP. Mer informasjon om dette finner du her.

Laster...