Universitets- og høgskoleloven

  Utskriftsvennlig versjon

Loven gjelder for statlige høyere utdanningsinstitusjoner som universiteter, vitenskapelige høgskoler, statlige høgskoler og kunsthøgskoler. Styret er det øverste organ ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.

Institusjonene skal ifølge loven ha tilfredsstillende interne systemer for kvalitetssikring. Arkivplanen er et system for kvalitetssikring av informasjonen/dokumentasjonen i høgskolen

Lenke til Lovdata: Lov om universiteter og høgskoler