Administrativ organisering

Fra 01.01.2017 blir KHiB virksomhetsoverdratt av Universitetet i Bergen. KHiB vil sammen med Griegakademiet utgjøre et fakultet for kunst, design og musikk.

Det er viktig for arkivet å ha en god oversikt over de enkelte avdelingenes og enhetenes rutiner ved saksbehandling, utadrettet kommunikasjon og kommunikasjon innad i organisasjonen. Da dette påvirker hvordan arkivet fastsetter sine rutiner.

Det må til enhver tid være oppdatert informasjon om eventuelle endringer i rutinene. Det er også viktig å evaluere rutiner, for å se om de fungerer etter intensjonen. Dette vil bli gjort i et samarbeid mellom arkivets og enhetenes ansatte.

Arkivet vil også utarbeide en brukerveiledning og plan for opplæring i bruk av arkivet, for institusjonens ansatte. Den vil bli lagt inn i arkivplanen.

I 2014 ble administrasjonens enheter omorganisert, og i prosessen frem til i dag så har vi fått to "nye" enheter.

Pr. i dag består KHiBs administrajon av følgende enheter:

Enhet for personal - inkludert Drift og Arkiv.
Enhet for økonomi - inkludert IKT.
Enhet for avdelingsstøtte - inkludert Studieadministrasjonen.
Enhet for kvalitetsutvikling - inkludert Kommunikasjon.
Enhet for verksmesterne.

Laster...