Arkiv

Her finner du all informasjon om arkivets oppgaver og organisasjon. Arkivets oppgaver er delvis regulert av lover og forskrifter, og delvis av Kunst- og designhøgskolens interne rutiner. Det blir kontinuerlig oppdatert og rutiner kan endres. Som en offentlig institusjon er vi pålagt å kunne dokumentere institusjonens saksbehandling og oppgaver. Denne dokumnetasjonen er det arkivet som systematiserer og lagrer slik at den er gjenfinnbar for skolens ansatte og publikum.

Har du spørsmål så henvend deg til arkivet, vi har epostadresse post@khib.no, eller henvend deg til Anja Ibsen eller Kari Håland.

Fra januar 2017 vil KHiB benytte arkivsystemet ePhorte.

Laster...