Elektroniske system

Siden KHiB ikke har et elektronisk saks- og arkivsystem må arkivet ta ut papirkopier av informasjonen som ligger på våre elektroniske databaser.

Laster...