Lov om elektronisk signatur

  Utskriftsvennlig versjon

Lov om elektronisk signatur

 

 

Formålet med loven er å legge til rette for en sikker og effektiv bruk av elektronisk signatur ved å fastsette krav til kvalifiserte sertifikater, til utstederne av disse sertifikatene og til sikre signaturfremstillingssystemer.

Lenke til Lovdata: Lov om elektronisk signatur