Utskriftsvennlig versjon

Arkivets mål og funksjon

Fungerer som organisajonens hukommelse. Arkivet er et system som benyttes til å registrere, administrere, oppbevare og gjenfinne dokumenter, såvel elektroniske som manuelle. Et arkivsystem inneholder en samling dokumenter, dokumentbeskrivelser og funksjoner for (dokument)vedlikehold, administrasjon, utlån, søking, rapportutskrifter, statistikk m.v.
I dag kar Kunst- og designhøgskolen et papirarkiv, elektroniske dokumenter må derfor taes ut i papirformat for arkivering. Skolen skal etterhvert slutte seg til et felles elektronisk arkiv for høgskoler og universitet, men det er ennå ikke avklart hvilket arkivprogram som skal brukes.

Men 11.november 2014 tok vi i bruk Public 360 - et elektronisk saks- og arkivsystem. Vi jobber med å kartlegge og formulere gode rutiner for saksgang på alle enheter. Arkivet vil etter hvert legge beskrivelser av saksgangen ved alle enheter inn i arkivplan.

Laster...