Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

  Utskriftsvennlig versjon

Lovens formål er å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester. Loven gjelder virksomhet knyttet til overføring av elektronisk kommunikasjon med tilhørende infrastruktur, tjenester, utstyr og installasjoner.

Hele loven finner du på Lovdata.