NOKUT

  Utskriftsvennlig versjon

Mer informasjon om NOKUT (nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) finner du her

Mer informasjon om Kunst- og designhøskolens søknad om godkjenning som vitenskaplig høgskole finner du på vår hjemmeside.

Les mer om Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Tilsynsforskriften).